Regnskab 1998

  Resultatopgørelse for perioden 1/1-1998 til 31/12-1998        
           
Indtægter:       Ekskl. moms Inkl. moms
  Kontingent for 1998     18.400,00 23.000,00
  Rente på girokonto     50,66 50,66
  Tilbagebetalt moms       7.967,00
        18.450,66 31.017,66
           
Udgifter:          
  Servicegebyrer Girobank     222,00 222,00
  Copy-Dan afgift     5.038,38 5.038,38
  Serviceabonnement Stofa     4.234,83 4.234,83
  Abonnement Discovery     2.223,25 2.777,25
  Abonnement TV3     6.338,90 7.546,90
  Elektricitet     659,44 1.169,44
  Generalforsamling 98     66,75 66,75
  Ombygning/udvidelse af anlæg     41.180,00 51.475,00
  Årets underskud     -41.512,89 -41.512,89
        18.450,66 31.017,66
           
  Status for perioden 1/1-1998 til 31/12-1998        
           
Aktiver:          
  Girokonto 146-4396       15.916,78
  Skyldige tilgodehavender:        
    Tilgodehavende moms     540,00
          16.456,78
           
Passiver:          
  Egenkapital 1/1-98   55.925,54    
  Driftsunderskud 1998   -41.512,89    
  Egenkapital 31/12-98       14.412,65
  Skyldige omkostninger:        
    Abonnement Discovery 534,75    
    Abonnement TV3 1.509,38   2.044,13
          16.456,78

Senest opdateret 06-02-99
Af Jørgen Thomsen