Regnskab 1997

Indtægter 71.588,21
Udgifter 36.957,53
Overskud 34.630,68
Egenkapital pr 31.12.1997 48.644.54

Anlægget er fuldt afskrevet.

Budget 1998

Indtægter 22.835
Udgifter 70.900
Underskud 48.065
Årsbidrag pr. medlem500

Forsiden