Oversigt

Resultat og status
Budget 2007


Resultat og status


Resultatopgørelse for perioden 1/1-2006 til 31/12-2006
Indtægter:
Excl. moms Incl. moms

Kontingent for 2006

57.120,00 71.400,00

Comwells andel af serviceabonnement 1.885,95 2.356,95

Grønningens andel af serviceabonnement 1.178,10 1.473,10

Grønningens andel af signalafgift

7.840,00 9.800,00

Comwells andel af udvidelse af anlæg og konvertering 3.110,00 3.888,00

Grønningens andel af udv. af anlæg og konvertering 2.889,25 3.611,25

Rente på bankkonto

259,98 259,98

Modtaget moms


158,00


74.283,28 92.947,28
Udgifter:Gebyrer Netbank

64,00 64,00

Copy-Dan afgift

8.732,15 8.732,15

Serviceabonnement Stofa

9.624,15 12.030,15

Abonnement Telia (Disc.,TV3, 3+, Zulu, CNN, TV2Film) 33.412,71 41.766,71

Abonnement Kanal 5

7.284,24 9.104,24

Elektricitet1.126,45 1.830,45

For meget opkræv. kontingent Grønningen
23,00 29,00

Udvidelse og konvertering af anlæg

21.400,00 26.750,00

Diverse186,76 210,76

Årets underskud

-7.570,18 -7.570,18


74.283,28 92.947,28

Status for perioden 1/1-2006 til 31/12-2006
Aktiver:Bankkonto 6160 431333-0


44.567,98

Skyldige tilgodehavender:

Tilgodehavende moms

6.736,00
6.736,0051.303,98
Passiver:Egenkapital 1/1-2006

46.815,01


Driftsunderskud 2006

-7.570,18


Egenkapital 31/12-200639.244,83

Skyldige omkostninger:

Stofa - serviceaftale
12.030,15Grønningen/signalafg.
29,00
12.059,1551.303,98
Ovenstående regnskab er dags dato revideret og beholdningernes tilstedeværelse
er konstateret.


Himmelev, den februar 2007
Kai Herold


RevisorBudget 2007 - Revideret 17-5-2007 i hht. generalforsamlingsbeslutning

Budget for perioden 1/1-2007 til 31/12-2007


Indtægter:Excl. moms Incl. moms
Kontingent: 1.600 x 51 (kr. 1.280 excl. moms) 65.280,00 81.600,00

Comwells andel af serviceabonnement (21,6%) 2.080,00 2.600,00

Grundejerfore.Grønningens andel af serv.abn. (13,5%) 1.360,00 1.700,00

Grønningen - signalafg. m.v. for 10 medlemmer 9.760,00 12.200,00

Comwell - andel af udvidelse 2.892,00 3.615,00

Grønningen - andel af udvidelse 1.807,00 2.259,00

Renter/girokonto + bank 200,00 200,00

83.379,00 104.174,00

Moms udgør20.795,00Udgifter:

Netbank-gebyrer 100,00 100,00

* CopyDan-afgift 9.500,00 9.500,00

** Serviceabonnement Stofa 9.680,00 12.100,00

* Abonnement TV3 12.800,00 16.000,00

* Abonnement Discovery 4.000,00 5.000,00

* Abonnement 3+ 10.400,00 13.000,00

* Abonnement Kanal 5 8.000,00 10.000,00

* Abonnement TV Zulu 6.800,00 8.500,00

* Abonnement CNN 2.080,00 2.600,00

* TV2 Charlie 5.200,00 6.500,00

* TCM 2.500,00 3.125,00

El


1.600,00 2.000,00

Generalforsamling 80,00 100,00

Diverse 200,00 250,00

Nettomoms til Told /Skat
1.612,75

86.329,00 107.124,00

Underskud


-2.950,00 -2.950,00
Moms udgør
19.182,25
*) Grundejerforeningen Grønningen betaler 10 / 61 af disse driftsudgifter

**) Comwell betaler 21,6% og Grønningen betaler 13,5% heraf