Undertekster via tekst TV

Svenske kanaler

De svenske kanaler har ofte undertekster via tekst TV. Det kan gøre det lettere at følge med, hvis man ikke så godt hører eller forstår svensk. Desuden har flere programmer også danske undertekster. På denne side kan man se, hvilke programmer, der har danske undertekster Verdens TV guide

Undertekstning af SVT 1 og SVT 2 aktiveres via teletekstsiderne på ens TV. Dette gøres således:

Find kanalen på dit TV. Tryk på TEXT knappen på din fjernbetjening.
NrKanalSide
30SVT 1 (svensk)199
31SVT 2 (svensk)299
30SVT 1 (dansk)591
31SVT 2 (dansk)592

Man ledes herefter automatisk tilbage til TV billedet. Hvis programmet er et af de programmer, der er undertekstet, vil underteksterne nu være synlige.

Tilsvarende for danske kanaler

NrKanalSide
1DR 1398
3DR 2397
7DR K398
8DR 3396
9DR Update395
2TV2399
15TV2 Charlie399

Antennekabler og stik

Hvis man har nogle kvalitetsproblemer, bør man gå sin egen installation nøje igennem.
Der kan være tale om en eller flere ting fx

Ved køb af udstyr, skal man sørge for, at det er mærket som HF-tæt. For kablers vedkommende bør man vælge dem, der er mærket som YouSee Ready eller Stofa Approved.

Nogle enkle råd om valg af kabel og forstærker findes her digitalt.tv fejlsøgning

Forskellige gode råd findes også her avXperten
(anbefalinger til signalstyrke er ret høje og konservative, mens råd om 7 mm dobbeltisolerede kabler er godt)

For dem, der har LK Fuga og Opus vægudtag LK Online katalog (søg efter fx FUGA antenne)
Antenneanlægget er forberedt for data, så man kan evt. vælge at sætte et stik op med dataudgang. Det er ikke meget dyrere end et almindeligt radio/TV-udtag. Det skal dog påpeges, at der for tiden ikke er planer om data/bredbånd i anlægget.
Lille uddrag af LK Online katalog

Et medlems erfaring med store forbedringer ved små tiltag

Medlemmet havde gennem lang tid være plaget af meget dårligt TV fx gav et af hans TV-apparater helt op og viste sort skærm på TV2 pga mange fejl og dårlig signalstyrke.

Han gennemgik så diverse stik og gamle kabler og trimmede antenneforstærkeren (fra 1977! ) lidt.
Resultatet af stikudskiftning og kontrol af forbindelser gav mellem til høj signalstyrke i stuen.
Efter at et stykke rigtig gammelt kabel (VHF) med flere inderledere og halvdårlig skærm blev skiftet, blev signalstyrke i stuen høj, og TV-modtagelsen er markant forbedret.

Der er forbedret relativt små ting, men med en efterfølgende stor virkning.

En gammel antenneforstærker bør udskiftes.

Vejledning til gør det selv installation og fejlfinding

Tune Kabelnet anvender det samme antennefirma i Hedehusene, som lauget har indgået aftale med om ny hovedstation.
De har en god vejledning om ens egen installation (dele af indholdet findes også andre steder på nettet fx her):
Tune Kabelnets vejledning

Forstyrrelser fra mobilnet og andre kilder

De flere gange i pressen omtalte forstyrrelser fra mobilnettet kommer først på tale i 2013, men derfor kan man godt forberede sig allerede nu og forbedre sin antenneinstallation, også i relation til de problemer, som nogle medlemmer oplever nu.

Princippet er, at signallederen i midten af antennekablet skal være helt indkapslet af metalnettet, der er udenom i kablet.

I selve kablet er det jo opfyldt, men når man kommer til enden af kablet, som går ind i TVet, så har det været almindelig praksis blot at montere et stik med en plastikhætte dvs. signallederen er praktisk talt i fri luft.

Mange steder fx. Harald Nyborg HF-tæt antennestik kan man købe metalstik, der skal monteres i stedet for plastikstikkene.

Husk at forbinde kablets metalnet til metalstikket, så man får en ubrudt skærm helt ind i TVet.

Hvis man derudover har andet udstyr på sin antenneledning, så husk, at i dette udstyr skal signallederen være skærmet med metal alle steder. Der findes mange antennefordelere lavet i plastik.

Se mere udførlige oplysninger på dette link TÆNKs gode råd

Analoge optagere og digitale signaler

Antenneforbindelse mellem boks, video og TV

For at alle enheder skal kunne bruge antennesignalet, skal man sætte alle apparater i en kæde:
Man forbinder antennekablet med videomaskinen. Fra videomaskinen lader man et antennekabel gå videre til settop-boksen og fra settop-boksen fortsætter man med et antennekabel til TVet.
Har man et TV med digital tuner, så er det bare ligesom tidligere: antennekabel til videomaskine og derfra videre til TV.

Optagelse på analog optager

 1. optager uden digital tuner og fladskærm med digital tuner

  køb en settop-boks og forbind den til optageren via SCART
  Sæt den i serie på antennekablet med TV og settop-boks jvf ovenfor. Eksempel fra SONY

  Her kan man optage et program og se et andet program samtidigt.

 2. optager uden digital tuner og settop-boks

  hvis man har den anbefalede AGK settop boks, så har den to SCART udgange, som man kan forbinde til hhv TV og optager.
  Har man ikke AGK-boksen, men kun en enkelt SCART udgang på sin boks, så køber man en SCART-fordeler jvf link harald-nyborg.dk

  Her kan man ikke se et program og samtidig optage et andet program. Ønsker man det, så bruger man løsning 1.

Optageren indstilles til at optage fra sit SCART-stik.

Man sætter timeren normalt på sin optager og husker at indstille den til at optage fra SCART-stikket. Samtidig sørger man for, at TV-signalet fra settop-boksen er tilgængeligt for optageren på det rigtige SCART-stik dvs. man slukker ikke boksen og slår evt en automatisk 'sleep-timer' i boksen fra, så den ikke slukker efter fx. 3 timer. Strømforbruget er som regel ca. 10 W i en settop-boks, så det burde ikke være det store problem, at den står tændt og venter på det rette tidspunkt.

DR HD

DR sender på DR HD i den reducerede version 720p/50fps (1280x720) og ikke den fulde 1080p/50 version eller andre 1080 versioner (1920x1080). Det er kun på et HD ready fjernsyn, man vil få en forbedret kvalitet at se. Det gamle analoge TV viser billedet i sit sædvanlige format.

DAB-radio

Der udsendes nu kun i DAB+ formatet, men lauget har valgt ikke at lægger radiosignaler på nettet udover de signaler, der af sig selv finder ind i det.

Adresser på relevante hjemmesider

Frekvensregister, herunder lokal-TV og lokalradio
Vejledning i søgning efter radio- og TV-stationer:
 • under Tilladelsesgruppe vælg Radio/TV
 • under Tilladelsestype vælges evt. noget
 • under Postnummer indtastes postnumre i fra og til
  (brug et interval, der dækker et større område)
 • klik på Søg
IT- og Telestyrelsen
Teleforstyrrelser
Teleankenævnet
Satellitinformation (Ringsted Tekniske Skole)